Med vårt stöd är ditt CV redo att ta dig hela vägen!

Att skriva ett bra CV är inte så svårt

För att den som ska rekrytera dig och för att ditt CV ska sticka ut i mängden bör den vara tydlig och översiktlig. Vad bör du ta med i ditt CV och hur mycket information ska ditt CV innehålla? Låt oss vägleda dig!

Vad du behöver tänka på när du skriver ditt CV

Ditt CV behöver vara lättöverskådligt

Det mest elementära är att skapa ett lättöverskådligt CV så läsaren snabbt får en bild av vem du är,  dina kompetenser och erfarenheter. Strukturera upp ditt CV med tydliga rubriker såsom Utbildning, Arbetslivserfarenhet och övriga kompetenser. Presentera dina erfarenheter i omvänd kronologisk ordning. Se till att strukturen på ditt CV är enkel och och att informationen är lätt att ta till sig.  Ditt CV ska beskriva din erfarenhet och dina kompetenser och inte dig som person.

Kontaktuppgifter

Placera dina kontaktuppgifter väl synligt högt upp på ditt CV. Du bör ha med Namn, telefonummer och emailadress.

Lyft din arbetslivserfarenhet

Har du hunnit få några års arbetslivserfarenhet behöver du inte nämna alla jobb du haft. Välj istället ut de som är mest relevanta för den tjänst du söker. Har du däremot inte hunnit samla på dig så mycket erfarenhet kan du ta med alla dina tidigare jobb, samt fokusera på att lyfta andra erfarenheter. Börja med ditt nuvarande eller senaste jobb först, och gå sedan bakåt i tiden.

Skriv ut företagets namn, vilken tjänst du hade och perioden du arbetade (Glöm inte årtal och månad på start och slutdatum). Lägg också till en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter och vad du lärt dig. Den beskrivande delen ska ge rekryteraren en bild av hur dina tidigare erfarenheter kan komma till nytta i det jobb du söker.

Glöm inte att skriva vad du har för utbildning

På samma vis som du presenterar din arbetslivserfarenhet kan du strukturera upp din utbildningshistorik. Har du en högre akademisk examen behöver du inte ta med vad du läste på gymnasiet exempelvis. Ta med kurser eller annan utbildning som du läst som är av vikt för tjänsten du söker. 

Ta med namnet på skolan och den kurs eller program som du studerat samt vilken tidsperiod du studerade. Studerar du idag kan du skriva att din utbildning är pågående och berätta vilken examen du tänker ta och när dina studier är avklarade.

Ta upp övriga kompetenser

Nämn de system, program och arbetssätt du behärskar och sätt kompetensnivån genom att ange exempelvis om du är nybörjare, eller om du har grundläggande kunskap, goda kunskaper, mycket goda kunskaper inom respektive område. Börja med de kompetenser du behärskar bäst. Här kan du även ta med ditt innehav av körkort, om det efterfrågas för tjänsten du söker.

Språkkunskaper är meriterande

Vilka språk behärskar du? Presentera dem och sätt en skala på din kunskapsnivå. Ett vanligt sätt att gradera språkkunskaper på är; grundläggande, god, mycket god, flytande samt modersmål.

Tänk igenom vem du vill lämna som referens

Tänk igenom vem eller vilka personer du vill ange som referens. Vem kan bäst beskriva dig som person och dina kompetenser. En referens kan vara tidigare kollegor eller din senaste chef, eller lärare. Fråga alltid de personer du vill ange som referens om de kan tänka sig att ställa upp som det. Förbered dem genom att berätta att du är med i en rekryteringsprocess och att de kanske kommer att bli kontaktade av rekryterare, ange gärna namn på rekryteringsföretaget som kommer kontakta dem.

Designen på ditt CV

Ditt CV ska vara lätt att förstå och översiktlig och på ett tydligt sätt presentera dina kompetenser och erfarenheter. Läs igenom ditt CV en extra gång för att undvika stavfel och för att säkerställa att du fått med det du har tänkt få med. 

Att skriva personligt brev

Ditt personliga brev ska komplettera ditt CV. I det ska du motivera varför du, med dina erfarenheter, egenskaper och  kompetenser ska få jobbet.

Juridik & policies

Följ oss på sociala medier

© All rights reserved Tandfakta JS AB 2018