Vi bryr oss!

Tandfaktas samhällsengagemeng är vårt sätt att ge tillbaka

Project smile again

Tandfakta har startat projektet Project smile again, i vilket vi och våra medlemmar har varit ute på flyktingboenden och hos hemlösa och informerat om svensk tandvård, munhygien och utfört lättare undersökningar. Vi har även delat ut munvårdsprodukter. Vi har bland annat varit ute i Stockholm, Borås och Malmö, och målet är att fortsätta hjälpa till där behovet av information om tandvård är som störst.

A Child’s Smile

Tandfakta har även A Child’s Smile, ACS, som samarbetspartner. Vi marknadsför organisationen i olika sammanhang och manar yrkesverksamma inom tandvård att åka på volontärresor med ACS för att bidra till hälsofrämjande insatser inom tandvård i utsatta länder.
Läs mer om A Child’s Smile

Vill ni engagera er tillsammans med oss på Tandfakta?

Tandfakta är alltid öppen för nya initiativ och samarbeten för att öka vårt samhällsengagemang. Har du frågor gällande samarbeten är du välkommen att kontakta oss

Juridik & policies

Följ oss på sociala medier

© All rights reserved Tandfakta JS AB 2018