När rätt talang är viktigt för er

Vi hjälper dig med hela eller delar av rekryteringsprocessen

Tandfaktas rekryteringsprocess

När ni låter Tandfakta hjälpa er att hitta personal, får ni inte bara en stark och professionell aktör i er rekrytering. Vår kunskap om dentalbranschen och erfarenhet inom rekrytering gör oss till en trygg partner när ni ska rekrytera rätt talang. Med vårt nätverk, som är störst inom tandvård, känner vi den ni söker!

Nedan förklarar vi vägen fram till en lyckad rekrytering.

Rekryteringsprocessen

Steg 1

Behovsanalys och kravprofil

 

Ansvarig rekryterare gör behovsanalys och tillsammans med er som arbetsgivare utformas en kravprofil för tjänsten och kandidaten som ni vill anställa. Kravprofilen är det viktigaste momentet i en rekryteringsprocess då den lägger grunden till en lyckad rekrytering. Vi följer den som en röd tråd genom hela processen för att alltid matcha rätt kandidater till tjänsten hos er.

En realistisk, tydlig och utförlig kravprofil hjälper till att kunna skapa en attraktiv jobbannons där vi lyfter fram varför man ska välja just er som arbetsgivare och söka jobbet. Detta är något som våra rekryterare är bäst på!


Annonsering och sökning

När annonsen är framtagen och godkänd, publicerar vi den i Tandfaktas samtliga interna och externa kanaler, sociala medier (Facebook, Instagram, Linkedin), yrkesnätverk samt riktade mailutskick till rätt målgrupp i Tandfaktas kandidatdatabas. Under tiden ansökningarna kommer in utför Tandfakta aktiv sökning för att hitta rätt kandidater i databas, nätverk och vårt rekryteringsverktyg på nätet och sociala medier.


Matchning och urval

Efter hand som ansökningar kommer in sker en grundlig CV – och profilgranskning, kontroll av yrkeslegitimation och slutligen matchning mot uppsatt kravprofil och urval inför steg 2 i rekryteringsprocessen.

Steg 2

Djupintervjuer och referensintervjuer

I steg 2 har de mest lämpliga kandidater som matchar kravprofilen tagit sig vidare för en telefonintervju och djupintervjuer.
Här kan du som arbetsgivare välja att testa kandidaten genom olika personlighetstester. I steg 2 tar vi en första referens om möjligt innan vi presenterar de mest lämpliga kandidaterna till slutintervju hos arbetsgivaren (vid paket Helrekrytering).


Presentation av kandidater och bokning av slutintervju hos kund

Arbetsgivaren får kandidat/er presenterat för sig, och väljer vem eller vilka kandidater som ska komma på slutintervju. Eventuellt tas ytterligare referenser. Arbetsgivaren ger förslag på intervjutider och Tandfakta ansvarar för bokning av slutintervjuer mellan arbetsgivare och kandidat.

Steg 3

Slutintervju hos kund och urval

I Steg 3 börjar vi närma oss en anställning av Tandfaktas kandidat. Kunden intervjuar de mest kvalificerade kandidaterna utifrån uppsatt kravprofil och väljer vem eller vilka som ska få ett jobberbjudande. Vald kandidat meddelas till Tandfakta som vid behov tar ännu en referenstagning innan signering av anställningskontrakt.


Anställning och signering

Tandfakta rekryterar och kunden anställer.
Detta innebär att vi ger er kompetenta och motiverade kandidater som stämmer med uppsatt kravprofil för er tjänst. Därmed har vi fullgjort vårt uppdrag. Kunden ansvarar för anställningen genom att upprätta ett attraktivt anställningsavtal och skicka Tandfaktas kandidat som avses anställas och cc:a ansvarig rekryterare på Tandfakta i mailkonversationen (för att trygghetsgarantin ska gälla).


Avtackning och Uppföljning

Tandfakta ansvarar för att avtacka övriga sökande och kunden ansvarar för att avtacka de kandidater som varit på slutintervju hos kund. Tandfakta följer upp kund och kandidat för att ständigt kunna förbättra och effektivisera arbetssätt och rekrytering inför framtida samarbeten inom 6 månader efter anställning.

Söker ni personal?

Vi på Tandfakta hjälper er gärna hitta rätt talang till er organisation.

Juridik & policies

Följ oss på sociala medier

© All rights reserved Tandfakta JS AB 2018